Prohlášení o ochraně dat

Ochrana Vašich osobních dat je pro nás obzvláště důležitá. Proto zpracováváme Vaše údaje výlučně na základě zákonných podmínek. V těchto informacích o ochraně dat Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracovávání dat v rámci naší webové stránky.

Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědná osoba ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně údajů, jakož i jiných předpisů o ochraně údajů je:

Szieszta Panzió
Rákóczi út 57 / A
9600 Sárvár
Maďarsko

Obecné informace o zpracování dat

1. Rozsah zpacování osobních údajů

V zásadě shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí jak funkčního webu, tak našeho obsahu a služeb.
Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se vztahuje na případy, kdy předběžný souhlas nelze získat a zpracování údajů je povoleno zákonem.
2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Jakmile získáme od postižené osoby souhlas ke zpracování osobních údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR) jako právní základ pro zpracování osobních dat.
Při zpracování osobních dat, které jsou nutné pro plnění smlouvy, jejíž je postižená osoba smluvní stranou, slouží čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR jako právní základ. To platí také pro zpracování, která jsou nutná pro provedení předsmluvních opatření.
Pokud je pro plnění nějaké právní povinnosti, kterému naše společnost podléhá, nutné zpracování osobních údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR jako právní základ.
Je zpracování nutné pro zachování oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby a pokud nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody postižené osoby nad prvotřídní zájmy, slouží čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR jako právní základ pro zpracování.
3. Vymazání a doba ukládání dat

Osobní údaje postižené osoby budou odstraněny nebo zablokovány, jakmile bude vynechán účel jejich ukládání. Ukládání může mimo to následovat tehdy, pokud to bylo plánováno evropským nebo nacionálním zákonodárcem v předpisech, zákonech nebo jiných ustanoveních Unie, kterým odpovědná osoba podléhá. Zablokování nebo vymazání dat následuje poté, co jedna z těch dle jmenovaných norem předepsaná lhůta ukládání vyprší, vyjímkou je nutnost dalšího ukládání dat pro uzavření smlouvy nebo smluvní plnění.

Poskytování webové stránky a vytváření log souborů

1. Popis a rozsah zpracování dat

Při každém přístupu k našim webovým stránkám systém automaticky sbírá data a informace z počítačového systému volajícího počítače.
Zde se shromažďují následující údaje:

– Informace o typu prohlížeče a použité verzi
– Operační systém uživatele
– Poskytovatel internetových služeb uživatele
– IP-adresa uživatele
– Datum a čas přístupu
– Webové stránky, ze kterých se uživatelský systém dostane na naše webové stránky
– Webové stránky, které budou prostřednictvím naší webové stránky zpřístupněny systému uživatele

Data budou uložena v protokolových souborech našeho systému.
Ukládání těchto údajů spolu s dalšími osobními údaji uživatele se neuskuteční.
2. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro dočasné uložení dat a logfiles je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
3. Účel zpracování údajů

Dočasné ukládání adresy IP systémem je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky do počítače uživatele.
K tomu musí být adresa IP uživatele zachována po dobu trvání relace.
Uložení do souborů protokolu se provádí za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Dále se tato data používají k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Hodnocení údajů pro marketingové účely se v tomto kontextu neuskuteční.
Za tímto účelem je také náš oprávněný zájem na zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
4. Doba ukládání

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely jejich sběru.
V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je tomu tak po ukončení sezení.
V případě ukládání dat do souborů protokolu je tomu tak po 7 dnech. K dispozici je další ukládání.
V tomto případě budou adresy IP uživatelů odstraněny nebo odcizeny, takže přiřazení volajícího klienta již nebude možné.
5. Možnost námitek a likvidace

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání dat do souborů protokolu je nezbytné pro fungování webové stránky.
Tím pádem neexistuje ze strany uživatele žádná možnost námitky.

Kontaktní formulář a email

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel využije tuto možnost, budou data zadaná do vstupní masky přenesena a uložena. Navíc je při registraci shromažďována adresa IP volajícího počítače a datum a čas registrace při přihlášení. Pro zpracování dat je v rámci procesu odeslání nutný Váš souhlas s odkazem na toto prohlášení o ochraně dat.
Případně je možný kontakt prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy.
V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele zaslané e-mailem.
Kontaktujete-li nás přes kontaktní formulář na naší webové stránce nebo e-mailem, budou Vaše zadané údaje za účelem zpracování Vašeho dotazu a pro případ dalších dotazů po dobu 12 měsíců uloženy.
V této souvislosti neexistuje žádné zveřejnění údajů třetím osobám.
Data budou použita výlučně pro zpracování konverzace.
Objednávky nebo žádosti o rezervaci na vyžádání nabídek

Údaje zadané během rezervace budou uloženy a použity pro účely rezervace, nebo v případě požadavku o rezervaci pro zaslání nabídky.

O informacích týkajících se nabídky, jako jsou změny v nabídce nebo technické okolnosti můžete být informováni e-mailem.
Shromážděné údaje lze vidět ze vstupní masky jako součást rezervace nebo požadavku o rezervaci.
To zahrnuje jméno, telefonní číslo, poštovní adresu, e-mailovou adresu, adresu IP, datum cesty a volitelnou dodatečnou žádost.
Newsletter

Přes naší webovou stránku máte možnost abonovat newsletter. K tomu potřebujete e-mailovou adresu, Vaše jméno a prohlášení, že souhlasíte s přijetím newsletteru.
Abychom vám poskytli cílené informace, se ptáme a zpracováváme, podle toho, pro jaký newsletter se přihlásíte, mimo jiné na dobrobolné bázi informace, jako např. adresu, oblasti zájmu atd. Navíc je při registraci shromažďována adresa IP volajícího počítače a datum a čas registrace.
Po přihlášení k odběru newsletteru Vám zašleme potvrzovací e-mail s odkazem na potvrzení registrace.
Pokud zakoupíte zboží nebo služby na našich webových stránkách a uložíte svou e-mailovou adresu, může být tato následně použita pro zasílání informačního newsletteru.
V takovém případě bude newsletter posílat pouze přímou reklamu pro Vaše podobné zboží nebo služby.
Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit kliknutím na příslušný odkaz pro odběr v informačním newsletteru nebo kontaktováním e-mailem. Vaše údaje okamžitě odstraníme v souvislosti s zasíláním newsletteru.
V souvislosti se zpracováním dat pro zasílání newsletterů nejsou údaje poskytovány třetím osobám. Údaje budou použity výhradně pro zasílání newsletteru.

Cookies

Naše webová stránka používá takzvané cookies. Přitom se jedná o malé textové soubory uložené ve Vašem konečném zařízení pomocí prohlížeče. Nezpůsobují žádnou škodu.
Používáme cookies k tomu, aby byla naše webová stránka utvořena pro uživatele co nejpříjemněji. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby byl volající prohlížeč identifikován i po změně stránky. Některé cookies zůstanou na Vašem konečném zařízení uloženy až do jejich smazání. Tento cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.
Pokud si to nepřejete, můžete Váš prohlížeč nastavit tak, že budete o nastavení cookies informováni a Vy to jen v jednotlivých případech povolíte.
Deaktivace souborů cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.
Google Maps

Tato webová stránka používá funkci „Google Maps a Routenplaner“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“), pro zobrazení resp. vypočítání geografických informací a trasy. Skrz Google Maps mohou být údaje o Vašem užívání této webové stránky přenešeny, získány a společností Google použity. Tomuto přenosu dat můžete zabránit deaktivací browseru „Javascript“. V tomto případě není možné zobrazování map. Skrz užívání této webové stránky a nedeaktivace browseru „Javascript“ prohlašujete svůj souhlas, že jste se zpracováním Vašich dat společností Google srozuměni. Další informace o tom, jak „Google Maps“ a Routenplaner používá Vaše data, jakožto prohlášení o ochraně dat společností Google najdete pod: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Social-Media-Buttons

Na této webové stránce mohou uživatelé na sociálních sítích jako Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram nebo Google+ sdílet rychle a jednoduše různé obsahy a/nebo sledovat naši nabídku v sociálních sítích. S našimi Social-Buttons mají uživatelé možnost využívat těchto služeb – a přesto chránit jejich privátní sféru.
Tak mohou uživatelé pohodlně zveřejňovat nebo sledovat obsahy na sociálních sítích, aniž by museli vytvořit kompletní surf-profile.
Naše Social-Buttons poskytují přímý kontakt mezi sociálními sítěmi a uživateli teprve poté, když tito kliknou na share-button.
Pokud uživatelé používají naše Social-Buttons, platí podmínky ochrany dat té sociální sítě – podrobné informace k jejich podmínkám ochrany dat naleznete zde:
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/
G+: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Použití Facebook Social Plugins

Tato webová stránka používá Social Plugins („Plugins”) sociální počítačové sítě facebook.com, která je provozována společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Plugins se poznají podle jednoho z log společnosti Facebook (bílé „f“ na modré dlaždičce nebo značka „palec nahoru“) nebo jsou označeny jako „Facebook Social Plugin”. Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebooku si můžete prohlédnout zde:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Když uživatel vyvolá webovou stránku, která obsahuje takový Plugin, vytvoří jeho browser přímé spojení se serverem společnosti Facebook. Obsah tohoto pluginu bude společností Facebook poslán přímo na Váš browser, který ho intergruje na webovou stránku. Poskytovatel proto nemá žádný vliv na rozsah údajů, které Facebook pomocí tohoto pluginu získá a informuje uživatele proto podle jeho znalostí:

Integrací pluginů obdrží facebook informace, že uživatel vyvolal patřičnou webovou stránku. Je uživatel přihlášen na facebooku, může facebook jeho návštěvu přiřadit jeho facebook-kontu. Když uživatelé vzájemně půsoví s pluginy, např. aktivují like-button nebo zadají komentář, bude tato patřičná informace browserem předána přímo facebooku a tam uložena. Jestliže uživatel není členem facebooku, existuje přesto možnost, že facebook zjistí a uloží jeho adresu IP.

Účel a rozsah získávání údajů a další zpracování a užívání dat společností Facebook, jakožto v tomto ohledu práva a možnosti nastavení k ochraně privátní sféry uživatelů, jsou k nahlédnutí v odkazu k ochraně dat společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Jestliže je uživatel členem facebooku a nechce, aby facebook o něm přes tuto webovou stránku sbíral údaje a aby ho spojoval prostřednictvím na facebooku o něm existujících členských údajích, musí se před návštěvou webových stránek z facebooku odhlásit.

Rovněž je možné blokovat Facebook-Social-Plugins s Add-ons pro Váš browser, např. pomocí funkce „Facebook Blocker”.
+1 Tlačítko Google+

Tato webová stránka používá tlačítko “+1? sociální sítě Google Plus, která je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Toto tlačítko je poznatelné jako “+1? na bílém nebo barevném podkladu.

Když uživatel vyvolá webovou stránku, která obsahuje takové tlačítko, vytvoří jeho browser přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah tlačítka “+1? bude společností Google poslán přímo na Váš browser, který ho intergruje na webovou stránku. Poskytovatel proto nemá žádný vliv na rozsah údajů, které Google pomocí tohoto tlačítka získá. Podle informace společnosti Google nedochází bez kliknutí na tlačítko k získání žádných osobních údajů. Pouze přihlášení členové mohou získat a zpracovat takové údaje, mimo jiné adresu IP.

Účel a rozsah získávání údajů a další zpracování a užívání dat společností Google, jakožto v tomto ohledu práva a možnosti nastavení k ochraně privátní sféry uživatelů, jsou k nahlédnutí v odkazu k ochraně dat vzhledem k tlačítku „+1? společnosti Google:
https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html pod FAQ: https://www.google.com/intl/de/+1/button/
Integrace služeb a obsahu třetích stran

Může se stát, že v rámci této webové stránky budou integrovány obsahy třetích osob, jako např. videa na youtube, mapový materiál google-maps, RSS-Feeds nebo grafiky jiných webových stránek. To vždy za předpokladu, že poskytovatelé těchto obsahů (následovně jako „třetí poskytovatelé“) mají na zřetel adresu IP uživatelů. Neboť bez adresy IP by nemohli posílat obsahy na browser příslušného uživatele. Adresa IP je proto pro znázornění těchto obsahů nutná. Snažíme se používat jen takové obsahy, jejichž poskytovatelé používají adresu IP pouze k dodání obsahu. Přesto nemáme žádný vliv nato, pokud třetí poskytovatelé adresu IP uloží pro např. statistické účely. Pokud je nám to známo, informujeme o tom uživatele.
Vaše práva

Vy máte zásadně právo na informaci, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost dat, odvolání a námitky. Máte-li pocit, že zpracování Vašich dat je v rozporu s právem o ochraně dat nebo byly porušeny Vaše požadavky v rámci ochrany dat, můžete podat stížnost u dozorčího úřadu.


to top